โพสต์ในฟอรั่ม

ตัวกรองการค้นหา
วันที่
Sort
ปิด

Volte

โพสต์ใน Galaxy J

I cannot use the volte feature.Whenever I click the volte icon the message displayed,"your currrnt system software doesnot volte with the inserted sim".TMy phone model is J7 Pro.Plz give me some soltion.

โพสต์โดย Piyush
Active Level 1

information

โพสต์ใน Galaxy J

excuse my device is samsung j6 and j have problem is i can't use soucre folder or samsung health and it tells me that my device is rooted and Android 10 will arrive to my device and i fear that it didn't arrive to me although my device in this pictur...

โพสต์โดย Hossam65
Beginner Level 2

แสงจอมีปัญหา

โพสต์ใน Galaxy J

Galaxy J6 ใครเจอปัญหาแสงจอปรับเองเวลาเครื่องร้อนแต่พอเปิดเครื่องมาแสงหน้าจอมันหรื่เองครับ ไม่ทราบสาเหตุใดๆ แต่เครื่องเย็นปกติครับหลังเครื่องนี่คือปรับเกือบถึงเส้นสีส้มแล้วครับ

โพสต์โดย prapus
Active Level 1
อันดับ
ผู้สร้างวิธีแก้ปัญหาสูงสุด