ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

ประกวดออกแบบภาพกราฟิก ชิงรางวัลสุดพิเศษ!

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 09-19-2022 11:54 AM)
TungjaiSupportMNG
Community Manager
ตัวเลือก
Events

 

ประกวดออกแบบภาพกราฟิก ชิงรางวัลสุดพิเศษ!

 

AW-YoungTalent-2022-Thunbnail-w720-x-h540-ok.jpg

 

โครงการ Young Talent Contest 2022  จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านการออกแบบและวาดภาพดิจิทัล เพื่อให้กลุ่มเป้ามายทุกคนค้นพบศักยภาพของตัวเองและแสดงศักยภาพอย่างเต็มพลังโดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจนถึงระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี  เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังเติบโตเป็นกำลังหลักของประเทศและต้องการการสนับสนุนเพื่อแสดงความสามารถของตน

 

AW-YoungTalent-2022-Article-w820-x-h-Unlimited-ok-1.jpg

 

กำหนดการ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565

ประกาศผลรางวัล 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 . ผ่านช่องทาง Facebook และ Samsung Members

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 16 – 25 ปีบริบูรณ์ โดยจะต้องมีอายุในช่วงที่กำหนดในขณะที่ยื่นผลงานส่งประกวด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครสมาชิก Samsung Members https://www.samsung.com/th/members/
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่
 3. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่ youngtalent.tses@samsung.com
 4. แนบหลักฐานการสมัครผ่านทาง Samsung Members Community พร้อมติดแฮชแท็ก #SamsungCoDreamingSpace https://r1.community.samsung.com/t5/thailand/ct-p/th

 

รายละเอียดการประกวดและเงื่อนไขและข้อตกลงการร่วมกิจกรรม

1.โครงการประกวด Young Talent Contest 2022 จัดการประกวดออกแบบและวาดภาพดิจิทัล ในหัวข้อ “SAMSUNG CO-DREAMING SPACE”   ออกแบบผลงานพื้นที่แห่งอนาคตในฝันของคุณ ผ่านสินค้าซัมซุง

 1. ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้โปรแกรมและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานระหว่าง Illustrator หรือ Photoshop
 2. ผู้เข้าประกวด จะต้องออกแบบและวาดภาพดิจิทัลให้ครบตามข้อกำหนดดังนี้

     3.1 ในภาพผลงาน จะต้องแสดงถึงพื้นที่ในมีองค์ประกอบครบผสมผสานกันทั้ง 3 แกน คือ  พื้นที่ที่คุณสามารถแสดงความเป็นตัวตนของคุณเองอย่างเท่าเทียม (Equality), การมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกัน (Inclusion) และ คำนึงถึงโลกที่ยั่งยืน (Sustainability)

     3.2  ในภาพผลงาน ผู้สมัครจะต้องออกแบบและวาดภาพโดยมีผลิตภัณฑ์บังคับของแต่ละแกน ให้ครบทั้ง 3 แกน ซึ่งหมายความว่าใน 1 ผลงานต้องประกอบด้วยสินค้าอย่างน้อย 9 ชนิด ที่เป็นผลิตภัณฑ์บังคับตามที่ระบุในตารางด้านล่าง โดยจะมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกด้วยหรือไม่ก็ได้ ดังนี้

     3.3  ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.samsung.com/th และดาวน์โหลด Samsung Logo ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/19RcUkJsvfVgw_Ungs9iafoyI3aj1Hdby?usp=sharing

 

 

CONCEPT: SAMSUNG CO-DREAMING SPACE

 

 

แกน

Equality

(ความเท่าเทียม)

Inclusion

(การมีส่วนร่วม)

Sustainability

(โลกที่ยั่งยืน)

 

ผลิตภัณฑ์บังคับ

9 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1. The Serif model: LS01B

2. 360 Cassette model: AC140TN4PKC/ST+

3. BESPOKE Refrigerator model: RB33T3070AP/ST (Vanilla, Satin Sky Blue), RZ32T7445AP/ST (Peach)

4 & 5. Washing Machine & Dryer AI Eco-bubble model: WF21T9500GV/ST และ DV16T9720SV/ST

6. BESPOKE Jet model: VS20A958F3B/ST

7. BESPOKE Convection model: MC35R8088LE/ST

8. BESPOKE CUBE Air Purifier model: AX53A9370GE/ST  

9. Monitor Odyssey Ark model: LS55BG970NEXXT

การบริการที่แตกต่างของซัมซุง อย่างน้อย 1 ประเภท
1. Door-to-Door Service

2. Call Center 24 hrs. / Live chat 24 hour

3. Remote service

4. VDO call / E-Demo service

5. On-Site Service / Private Demo

6. Eco Service

ผลิตภัณฑ์ทางเลือก

8 ผลิตภัณฑ์ทางเลือก ประกอบด้วย
1. Neo QLED 8K 85” model: QN900B

2. Air conditioner Wind-Free model: AR10AYAAAWKNST

3. Refrigerator model: RT38K501J8G/ST (White/Vanilla)

4. AirDresser model: DF60R8600CG/ST

5. Jet Bot AI+ model: VR50T95735W/ST

6. The Plate model: NZ60R7703PW/ST (White)

7. Air Purifier BLUE SKY AX7500 model: AX90R7080WD/ST  

8. Monitor Odyssey Neo G9 model: LS49AG950NEXXT

N/A

 

 

 1. ผู้สมัครสามารถเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัลควบคู่กับซอฟท์แวร์ตามความถนัด ขนาดภาพ A3 ความละเอียดของไฟล์สูงสำหรับงานพิมพ์ 300dpi เท่าแบบ
 2. ตัดสินผู้ชนะโดยคณะกรรมการจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (“บริษัทฯ) ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยจะพิจารณาจากผลงานของผู้สมัครที่ปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมประกวดได้ถูกต้องครบถ้วนและเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
 3. 6. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานภาพวาดได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อคน โดยจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่นๆ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยผู้สมัครที่ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นผลงานภาพวาดที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เจ้าของผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัลตกลงที่จะวาดภาพของตนเองที่ได้รับรางวัลอีกครั้งหากบริษัทฯร้องขอเพื่อยืนยันว่าผลงานที่ส่งมาเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเองจริงและ
 4. ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อนและต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือโฆษณาผ่านสื่อใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์ ไม่มีข้อผูกมัดเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆและไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 5. ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 6. ผลงานภาพวาดที่นำส่งโดยผู้สมัครที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯโดย บริษัทฯ มีสิทธินำผลงานนั้นไปจัดแสดงในโอกาสและสถานที่ต่างๆรวมถึงการตีพิมพ์ในแค็ตตาล็อกสินค้าของบริษัทฯและการประชาสัมพันธ์ต่างๆของบริษัทฯ
 7. ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดยังคงเป็นของผู้สมัคร โดยบริษัทฯมีสิทธิจัดเก็บไฟล์ผลงานภาพวาดทุกไฟล์ที่ผู้สมัครส่งเข้าประกวดและมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยถือว่าเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมายและบริษัทฯไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานนั้น
 8.  เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยินยอมให้เผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว รวมทั้งตกลงว่าจะเก็บรักษาผลการประกวดไว้เป็นความลับจนกว่าบริษัทฯหรือผู้รับจ้างจัดงานประกวดนี้จะเผยแพร่รายการประกวดผลงานตัดสินการประกวดผลงานภาพวาดและประกาศผลการประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว
 9. หากพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขและรายละเอียดการแข่งขัน แม้ว่าสิ้นสุดการประกวดแล้ว บริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิ ยกเลิก หรือ ปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และรางวัลทั้งหมดได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้สมัครและลบผลงาน เนื้อหา รูปภาพ และ/หรือ คำบรรยายที่มีเนื้อหาหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ว่าในทางสังคม การเมือง หรือศาสนา หรืออาจทำให้ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทฯเสียหาย รวมถึงภาพวาดหรือผลงานหรือคำบรรยายที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเจตนาทุจริต คัดลอก เลียนแบบ หรือมีการแก้ไขงานอันมีลิขสิทธิ์หรือการเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากพบว่ามีการทุจริตหรือเข้าข่ายการทุจริตและบริษัทฯได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯจะตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยอัติโนมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 12. พนักงานของบริษัทฯและครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการดำเนินการจัดประกวดนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประกวดนี้ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้
 13. 16. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเรียกค่าเสียหายใดๆจากบริษัทฯได้ หากบริษัทฯ ได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก กิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. บริษัทฯไม่รับผิดใดๆต่อการสูญเสีย เสียหาย หรือบาดเจ็บหรือความรับผิดใดๆอันเกิดขึ้นจากกิจกรรมการร่วมประกวดแข่งขั้นนี้ รวมถึงไม่รับผิดชอบในความขัดข้อง หรือการหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ แต่อย่างใด
 16. บริษัทฯไม่รับผิดใดๆต่อการสูญเสีย หรือเสียหายจากเหตุธรรมชาติ การกระทำของหน่วยงานรัฐ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดก็ตามโดยบริษัทฯไม่รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนใดๆหรือค่าอื่นๆสำหรับการสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าว
 17. ผู้สมัครแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 18. การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดนี้ถือว่าผู้สมัครยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการเข้าร่วมประกวดนี้ทั้งหมดและรับทราบว่าบริษัทฯจะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายที่ผู้สมัครได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้และยินยอมลงนามในเอกสารใดๆตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯเก็บ รวมรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ได้ ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านได้จากนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย

 • การบอกเล่าที่มาที่ไปของแนวความคิด 20 คะแนน
 • การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์  40 คะแนน
 • ความเป็นไปได้และการนำไปใช้ 20 คะแนน
 • เทคนิค ความสวยงามและองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน

 

รางวัลทั้งหมด 5 รายการ ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ รับสมาร์ทโฟน Galaxy Z Fold 4 รุ่น SM-F936BZEDTHL (256 GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 59,900 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง รับ Lifestyle TV รุ่น The Freestyle SP-LSP3B และ Ultra Slim Soundbar รุ่น HW-S61B จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 40,900 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง รับ สมาร์ทโฟน Galaxy Z Flip 4 รุ่น SM-F721BLBATHL (128 GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 35,900 บาท
 4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสาม รับ Smart Monitor M8 ขนาด 32’’ รุ่น LS32BM801UEXXT จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 21,900 บาท    
 5. รางวัลชมเชย รับ The Plate รุ่น NZ60R7703PW/ST จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 17,990 บาท

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.ผู้ชนะต้องยืนยันตัวเองโดยติดต่อที่เบอร์โทร 02-118-1370 และส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่อีเมล์ [youngtalent.tses@samsung.com] เพื่อยืนยันตัวตนรับของรางวัลภายในวันที่ 30 พฤศิกายน 2565 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงินสด ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) หากไม่มีการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการมอบของรางวัลจากการประกวดนี้จนกว่าจะมีการดำเนินตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนแล้ว และผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องนำมูลค่าของรางวัลไปคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีบุคลลธรรมดาตอนสิ้นปีด้วย

 

2.บริษัทฯ อาจร้องขอให้ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลที่บริษัทฯ ตามความเหมาะสม (เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120) โดยผู้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับรางวัลและการจัดส่งของรางวัล (หากมี)

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของรางวัลรวมถึงการเลือกสีของรางวัลให้กับผู้สมัครที่ได้รับรางวัล
 2. ของรางวัลที่มอบให้แก่ผู้สมัครชนะการประกวดไม่สามารถโอนของรางวัลนี้ให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้

 1. E-mail : youngtalent.tses@samsung.com
 2. โทร 02-118-1370 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 น.- 17.00 น.
 3. โพสต์คำถามผ่านซัมซุงเมมเบอร์ คอมมูนิตี้ (Samsung Member Community)

 

หมายเหตุ:

 • เฉพาะผลงานที่ส่งมาและมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไขจึงมีสิทธิ์ได้รับการตัดสิน โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการร่วมกิจกรรมและรายละเอียดการประกวดอย่างถี่ถ้วนก่อนการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลอาจถูกร้องขอให้ทำผลงานนั้นอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าผลงานที่ส่งมาเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเองจริง
 • หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สมัครท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว

 

สแกนรายละเอียดเพิ่มเติม

TungjaiSupportMNG_0-1663562994026.png

 

page.ForumTopicPage.replies-count.text
MrsWARAPRON
Beginner Level 4
ตัวเลือก
Events
" โครงการในพระราชดำริ "

ปล. โครงการในพระราชดำริตามรอยเท้าพ่อในหลวงรัชกาลที่ ๙

ขอบคุณ