ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก "กิจกรรม Epic Nights Are Coming"

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 01-20-2023 03:02 PM)
TungjaiSupportMNG
Community Manager
ตัวเลือก
Events

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจาก "กิจกรรม Epic Nights Are Coming"

ขอแสดงความยินดีกับ 20  users ที่ได้รับ TeamGalaxy Phone Tag ดังนี้

1. Clubsharp

01.jpg

 

2. Aphiwads

02.jpg

 

3.ตาลลลล

03.jpg

 

4. itskiattisakth

04.jpg

 

5. TMea

05.jpg

 

6. BlueTail

06.jpg

 

7. Darikafa

07.jpg

 

8. FinalzNick

08.jpg

 

9. Pakawadee

09.jpg

 

10. G_Gun559961

10.jpg

 

11. chayui

11.jpg

 

12. beer2

12.jpg

 

13. ปอมแปม

13.jpg

 

14. Sonic2538

14.jpg

 

15. Pingnissan

15.jpg

 

16. Yuuze

16.jpg

 

17. Janejung

17.jpg

 

18. Jatang

18.jpg

 

19. MrSunday

19.jpg

 

20. ningsp

20.jpg

 

การรับของรางวัล

 

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 2. ผู้ชนะกิจกรรมต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และที่อยู่สำหรับรับของรางวัล ผ่านช่องทาง email : paween.p@samsung.com ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาไม่เกิน 18:00 น. หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะ หรือมีผู้สละสิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป

 

 

*************

 

กิจกรรม Epic Nights Are Coming แชร์ให้พี๊คคคกับ New Galaxy มีสิทธิ์รับ #TeamGalaxy Phone Tag

 

AW-SS-Diamond-Activity18Jan-Revise-2-w540-x-h540.jpg

 

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแชร์หน้าลงทะเบียนรับสิทธิ Hand Raiser ที่สำเร็จแล้วที่นี่ พร้อมแคปหน้าจอและเขียนข้อความเชิญชวนร่วมลงทะเบียนให้ครีเอทที่สุดใต้โพสต์ของกิจกรรมนี้  
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกกติกาและมียอดไลก์สูงสุด จำนวน 20 ท่านแรก จะได้รับ #TeamGalaxy Phone Tag ท่านละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท

 

ระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 – 25 มกราคม 2566

 

รางวัล

#TeamGalaxy Phone Tag จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท

 

 

เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ได้รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัยและมีที่อยู่ในประเทศไทย
 2. บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาครบทุกข้อและได้รับยอดไลก์สูงสุดจำนวน 20 ท่าน เท่านั้น
 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางแอปพลิเคชั่น Samsung Members บนช่องทาง Community ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.
 4. จำกัดจำนวนรางวัล #TeamGalaxy Phone Tag จำนวน 1 รางวัล ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่านเท่านั้น และของรางวัลอาจมีคละสี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของรางวัล โดยผู้ชนะกิจกรรมไม่สามารถเลือกสีได้ (ดำ, น้ำเงิน หรือ เขียว)
 5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
 6. การโพสท์ข้อความต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรือเป็นข้อความอันก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือความเสียหายต่อบุคคลอื่น ไม่เป็นข้อความที่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 7. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางไปรษณีย์ด้วยวิธีปกติ ไปยังที่อยู่ที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้ชนะกิจกรรมครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรม ไม่ยืนยันตัวตนภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หรือได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ โดยผู้ชนะกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 8. หากทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณีโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้ 
 10. หากบริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้กิจกรรมได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 12. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านเงื่อนไขเข้าใจโดยตลอดดีแล้ว และยินยอมให้บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

 

 

การรับของรางวัล

 

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 2. ผู้ชนะกิจกรรมต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ และที่อยู่สำหรับรับของรางวัล ผ่านช่องทาง Inbox ของ Samsung Members Community ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาไม่เกิน 18:00 น. หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะ หรือมีผู้สละสิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
page.ForumTopicPage.replies-count.text
Vitkij
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Events
Hi
rekazii
Active Level 2
ตัวเลือก
Events
ไลท์ให้ด้วยนะ
oxxx554
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Events
Good
rekazii
Active Level 2
ตัวเลือก
Events
ไลท์ให้ด้วยนะ
Pumpp
Beginner Level 3
ตัวเลือก
Events
Hi
rekazii
Active Level 2
ตัวเลือก
Events
ไลท์ให้ด้วยนะ
ตัวเลือก
Events
มดัooooooooooooooooooooooooo.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ไไไไไไไไไไไwwwwwwfwwwwwwwwwwwwwwwwwww.kkkkkkkkkglllllllllllllwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.kkkkkkkkkบบบบบบบบบบบบบบบบบบบำใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใใไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไีปหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหยไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไwwwwwwwwwwwlfffffffffwlllllfwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwo้เอ ไำภำำำขอิ ออออออออออออออออออออหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหยห ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชวยวยยยยยยยยยวำไไไไไไไบยบชยหหหชยยไำช
บบบผผผำงวงงงบย
ยยยยหหหหหำย ั ่ี ี้้้ ้้้้ ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไชไไำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำหหยมย
ยยยวบบบบบบบooooooooo
zmmmmmowwwwwwwwwwwwzkkkkkkz
oooooz33333o

ookmkkkkkkkkkkkkkkk
ko
owmmmmmmmmmmm
kooooooหหหหหหหห
SPK1992
Active Level 1
ตัวเลือก
Events
gong3869
Beginner Level 5
ตัวเลือก
Events
Good