cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy A

Pede ko ba i trade yung samsung a12 sa ibang unit yung pang gaming phone sana ng samsung. Mag kano kaya i da dag dag kung ubra ?  View Post

Posted by      in  Galaxy A

Bakit naman nawala sa list ng eligible models for android 12 upgrade ang a52s 5g?Bakit ganun? Haaaayys! Kakadismaya naman.😥 View Post