Original topic:

Jalur dan Ikatan

(Topic created on: 06-13-2024 06:15 PM)
46 Views
mikaelrinto
Expert Level 5
Options
Galaxy Gallery
13 Comments
Galaxy Gallery
Besi tua
mikaelrinto
Expert Level 5
Galaxy Gallery
Tapi perkasa
0 Likes
Galaxy Gallery
Memang modelnya gitu ya master? Saya kira malah putus 😮
mikaelrinto
Expert Level 5
Galaxy Gallery
Ini clipper rail model Inggris, lebih fleksibel daripada fixed clipper modern, master😁
0 Likes
CaptainLynnnn
Expert Level 5
Galaxy Gallery
Besar-besar ukurannya. 😯
mikaelrinto
Expert Level 5
Galaxy Gallery
Wajib besar mah, yang lewat di sini lebih dari 20 KA Angkutan Kontener sepanjang 30 gerbong tiap harinya😁
CaptainLynnnn
Expert Level 5
Galaxy Gallery
Uwadidaw panjang betul. 🫣
mikaelrinto
Expert Level 5
Galaxy Gallery
Kereta barang jalur utara mah gahar²😁
CaptainLynnnn
Expert Level 5
Galaxy Gallery
Belum pernah lihat agaknya. 🤭