ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

ประธาน

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 06-24-2021 07:38 PM)
ประธาน
Active Level 5
ตัวเลือก
Galaxy Photos

image

กาแฟสักแก้วไหม.ครับ
page.ForumTopicPage.replies-count.text
Connexion-Chemistry
Active Level 9
ตัวเลือก
Galaxy Photos
Coffee ....... we make friends
ประธาน
Active Level 5
ตัวเลือก
Galaxy Photos
Yes
Connexion-Chemistry
Active Level 9
ตัวเลือก
Galaxy Photos
In The Netherlands my job for 37 years, coffee and tea salesman in a big company Mondeles.
ประธาน
Active Level 5
ตัวเลือก
Galaxy Photos
Does coffee in the Natherlands tast good?
Connexion-Chemistry
Active Level 9
ตัวเลือก
Galaxy Photos
The Meaning Behind Drinking Coffee Together is, Friendly and Make Friends Too.
ประธาน
Active Level 5
ตัวเลือก
Galaxy Photos
Does coffee in Natherlands taste good
Connexion-Chemistry
Active Level 9
ตัวเลือก
Galaxy Photos
The method of preparation of coffee is also different and important in the Netherlands. On average, drinking coffee in the Netherlands is of good quality.