ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

ถาม : ฉันจะเปลี่ยนขีดจำกัดสำหรับการแชร์พลังงานแบบไร้สายได้อย่างไร

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 06-08-2022 11:22 AM)
ตัวเลือก
Galaxy S

ถาม : ฉันจะเปลี่ยนขีดจำกัดสำหรับการแชร์พลังงานแบบไร้สายได้อย่างไร

 

ตอบ : คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องหยุดการแชร์พลังงานแบบไร้สายเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด

เปิด การตั้งค่า →  การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → การแชร์พลังงานแบบไร้สาย→ ขีดจำกัดแบตเตอรี่ จากนั้นตั้งค่าขีดจำกัด

W23 - FAQ1.png

page.ForumTopicPage.replies-count.text
annieann1904
Active Level 1
ตัวเลือก
Galaxy S
A
ADVOCOOK
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Galaxy S
ENGLISH
ADVOCOOK
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Galaxy S
How do l turn off notification sound for download?
YUTTHANATONG
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Galaxy S
,ม ฃ
รำคผป้ ฝ.ภงก
,, ว. ใ.,. .วจ
Fazew
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Galaxy S
ฉันจะเปลี่ยนจอสว่างเป็นจอมืดได้อย่างไร