ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

다크모드

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 01-11-2023 10:59 PM)
Younha윤하
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Galaxy Z
다크모드를 한번 눌렀는데 핸드폰이 아예 흑백이 되버리고 아무리 취소 버튼을 눌러도 색깔이 돌아오지를 않아요. 
page.ForumTopicPage.replies-count.text