ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

ONE UI 5 SO FING BAD

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 12-03-2022 09:40 PM)
haru-chan
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Galaxy Z
-ALL APPS NOTICIBLY LARGER MORE ZOOM IN = less visible information
-Silent Notification removed , the function that extremely useful in age of useless ads (that has no option to disible it individually)
-why the f , icon in notification so huge for no reason = same reason as 1st so much less information i able to get i can now see half of notification compare to old ver. then i have to swipe down for more
-combine both 2 on above, notification bar now almost useless, i has to manually remove them one by one agian instead of just pack them with 2nd notification set unless they gonna all over my face with enermous icons and useless info
(I know i can disible notification for shopping apps, but not all infos are useless alright? And not all devs seperate notification type for me to switch off)

Anyway i like a color customization and taskbar and gesture for multitask
But for me not worth to upgrade
Notification experience is so mandatory in these days living in predatory marketing apps
page.ForumTopicPage.replies-count.text
ตัวเลือก
Galaxy Z

Please contact Samsung Customer Care Center at 1282 (24 Hours), our staff will check and give additional advice.

0 คำชม