cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Diablo Immortal

(Topic created on: 07-15-2022 08:23 AM)
小星
Active Level 2
Options
Gaming

image

Created an account for Asia Server: Add me in battlenet: inkedfemale#3674 😑😑😑😑
3 Comments
IamRhai
Active Level 6
Gaming
Naysu! Dadami agad ang mga friend mo niyan. Galawan iyan ng mga kunwari makikipaglaro pero paglalaroan lang ang puso mo pag nahulog ka na. Chariz.

Nag-notify nga sa 'kin na i-install ko na raw. Wala lang akong time maglaro pa.
0 Likes
小星
Active Level 2
Gaming
Lol. Basta ako maglalaro lang ng Diablo, No other intentions 😑 Been a Diablo player more than 10 years ago 😑
0 Likes
JaysonPe
Active Level 4
Gaming
Player here. Let's play Archimidas#1220
0 Likes