ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

ป๊อปอัปแจ้งเตือน Knox Matrix ไม่ตอบสนอง หากพบปัญหานี้โปรดติดต่อ Samsung Member เพื่อขอรับการสนับสนุน

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 10-06-2023 09:34 AM)
197 ยอดวิว
ตัวเลือก
Others

ป๊อปอัปข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อมีปัญหากับแอป KmxService ที่สร้างและจัดเก็บคีย์การเข้ารหัสที่ใช้สำหรับการปกป้องข้อมูลขั้นสูงใน Samsung cloud

 

เมื่อข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น คุณสามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันปกติสำหรับรุ่นอุปกรณ์หรือไม่ คุณสมบัติการปกป้องข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วใช้งานได้กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันปกติเท่านั้น และใช้งานไม่ได้กับซอฟต์แวร์เวอร์ชันผิดปกติหรืออุปกรณ์ที่ผ่านการรูท
  2. รีสตาร์ทอุปกรณ์
  3. ลบข้อมูลแอป KmxService

การตั้งค่า > แอป > เปิด "แสดงแอประบบ" > ค้นหา "KmxService" > ที่เก็บข้อมูล > จัดการข้อมูล > ลบ

 (※ หากคุณลบข้อมูลแอป KmxService ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคีย์การเข้ารหัสที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์จะถูกลบ ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบหากคุณเก็บรหัสกู้คืนไว้ก่อนที่จะลบข้อมูลแอป KmxService)

  1. ปิดและเปิดฟังก์ชัน 'การปกป้องข้อมูลขั้นสูง'

 (※ หากปิดฟังก์ชัน 'การปกป้องข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว' ข้อมูลที่สำรองไว้ด้วยการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางจะถูกลบออกจาก Samsung Cloud)

 

หากปัญหาเดิมยังคงอยู่แม้หลังจากดำเนินการแล้ว จำเป็นต้องเริ่มต้นการปกป้องข้อมูลขั้นสูงใหม่อีกครั้ง ในการตั้งค่า Samsung Cloud

page.ForumTopicPage.replies-count.text