MrPaijoPaijan
Expert Level 5

User Statistics

  • 24487 Likes
  • 1691 Solutions

User Activity

….dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula).... (Q.S : al-An’aam ; 59)
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Q.S : Ali 'Imran ; 190)
Following