cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Napat
Active Level 4

User Statistics

  • 325 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

https://youtu.be/la1y55wGdhc
Galaxy Note10Plus เป็นเครื่องที่ใช้ประจำ แต่ไม่ค่อยเอามาวาดรูปเลยค่ะ ในเครื่องมีรูปน้อยมาก เรียกว่ารูปนี้เป็นรูปแรกของปีเลยก็ว่าได้ ฝากผลงานด้วยค่ะ ^^
วาดค้างไว้ตั้งแต่ปีใหม่ ยังไปไม่ถึงไหนเลย เอาตาน้องไปดูก่อนแล้วกันค่ะ บรัชที่ใช้จะเป็นตัวนี้ค่ะFlow Airbrush