cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
JsChomchoey
Active Level 8

User Statistics

  • 607 Likes
  • 14 Solutions

User Activity

Bixby Voice อัปเดทใหม่ หน้าตาเปลี่ยนไปนิดหน่อย ตอบสนองเร็วขึ้นมากประมวลคำได้เร็วขึ้น ตอบสนองเร็วขึ้นในตอนนี้ก็ยังคงรองรับบางภาษา ยังไม่รองรับภาษาไทย หากใครใช้คำสั่งเสียงภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ลองใช้งานดูครับผม
Milky Way A71 #TeamGalaxyน้องดันไม่ค่อยไหว ติดมาตัวติ๊ดเดียว 藍藍
     อีกไม่นานก็จะมีการเปิดตัวใหม่กับ Samsung Galaxy Note 20 Series ที่จะมาพร้อมกับ One UI 2.5     ไม่รอช้า Gallery Laps โผล่ฟีเจอร์ Gallery ใหม่บน One UI 2.5 แล้ว!!
21.03.2020 15:10 สุริยุปราคาบางส่วน S9 Pro Mode + ฟิล์มดำ 
เอาน้อง S9 ไปขึ้นดอยตุงสักหน่อย 