fordj
Active Level 1

User Statistics

  • 32 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

ชะอำเช้านี้ปูลมออกมาเดินเยอะมาก
ร้าน อึ๊งเลี่ยงเส็ง ถนนวุฒากาศ
อย่าลืม สีฟ้า เวลาหิว (ไม่รู้จะกินไรก็เลือกซะอย่าง)
ทิวทะเล ชะอำ
นอกหน้าต่าง
Followers