tasia
Active Level 10

User Statistics

  • 6328 Likes
  • 170 Solutions

User Activity

生命中有很多事情足以把你打倒, 但真正能把你打倒的是你的心态Shēngmìng zhòng yǒu hěnduō shìqíng zúyǐ bǎ nǐ dǎdǎo, dàn zhēnzhèng néng bǎ nǐ dǎdǎo de shì nǐ de xīntài Banyak hal dalam hidup yang dapat menjatuhkanmu, Tetapi yang benar benar dapat menjatuhkanmu adalah mentalitasmu
Following
Followers