cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
iampammy
Active Level 3

User Statistics

  • 13 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

ทำงานกันยังไง โทีศัพท์พังกันหมด สนง แล้วเหรอ รอการติดต่อกลับมาจะครบอาทิตย์แล้วนะ
HOT ต่อเนื่องไม่ลดเลยเลยไม่รู้ว่า AI เรียนรู้ให้ร้อนขึ้นหรือเปล่า 10 วันแรกก็ร้อนจนตัดแต่ ดู netflix โอนเงินต่างๆ ไม่ร้อน พอ AI เรียนรู้ โธ่ววววว ร้อนกว่าเก่า 
รู้สึกทนไม่ไหวมากมาย เป้าหมายในการซื้อเครื่อง S21U คือถ่ายรูป แต่หยิบออกมาถ่ายรูปในร่ม 5 รูป!!ย้ำว่า 5 รูป GPS ไม่เปิด BT ไม่เปิด ปิด 5G เครื่องไปทัชที่ 45 องศาขนาดถ่ายในบ้านนะ ตอนค่ำด้วยนะ 
Night time open only FB.stupid!!!!!!!!!!