cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
SHUNJHUN
Active Level 1

User Statistics

  • 4 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Hey Samsung Galaxy A7 2018  user jan kawawa tayo kasi si samsung parang tinapon tayo kasi not compatible si UI 3 sa A7 na unit. . .  unfaired na talaga sa mga mas nauna na lumabas na unit na pwede si UI 3