cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
wenster
Active Level 1

User Statistics

  • 13 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Diba dapat sa July 2020 pa ito? Bakit naging August na? Ilan months ko po inantay tas mapulunta pa lang sa wala?
May tanong lang po ako, pwedi po ba ilaga ang lcd ng j4+ sa j6+?
I love the front camera of j6 plus, but the back camera has didn't clear.