cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
EALBE
Beginner Level 4

User Statistics

  • 8 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

I have A50s Samsung. Sinasagap nya na buong screen ko ( Violet screen issue ) Wala bang mababago sa apperance ng Brightness/Screen mode ko kapag nagpaayos ako? Thanks! 