cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
tpxoxo13
Active Level 4

User Statistics

  • 62 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

True!
Saya magtanong at magpost dito sa SM. Halos lahat sumasagot. Hihihi.
Napakaganda at nakakatuwang gamitin ang Samsung members! 
Bakit naman po ganon? Hindi compatible ang Samsung Music sa A12???? Grabe naman!!! 
Can i get at least one heart from you? ❤ Thank you! Just for my badge hihihi.