cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
HelterJr
Active Level 2

User Statistics

  • 73 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Nag skwela ka sa private school, samtang ako sa public school, pero pareho tang nahuman ug highschool. Janitor ug helper ko, ikaw manager sa bangko pero parehas ta nakakwarta para sa atong pamilya. Natulog ka sa kutson nga higdaanan, ako sa salug nga...
Love the way i was