cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Nicksthetics
Active Level 1

User Statistics

  • 35 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Sa isang makawak na hardin hindi natin masasabi na pareparehas sila ng gandang ipinamamalas, meron umaangat ang wangis sa ganda at meron ding katamtaman ang ganda, ngunit naniniwala ako na labis man o katamtaman parehas silang inihain para pitasin at...