cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
WinnerEveryday
Beginner Level 4

User Statistics

  • 1 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

Hello sa mga naka S22 Ultra 5G madali po ba talaga uminit ang unit? Kahapon ko lang nakuha phone ko wala pa isang oras ang init na ng unit. Thanks!