Beginner Level 4
  • ฟังก์ชั่นการตรวจจับออกซิเจนในเลือด วัดความดันเลือดและการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใที่จยังไม่รองรับในประเทศไทย ตอนนี้มีอัปเดตความคืบหน้าไหมครับ