ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

밧데리 자연방전 문제

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 04-23-2022 07:20 PM)
36 ยอดวิว
Tysonjaa
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Wearables
겔럭시 워지 3 구입한지 1년정도 됬는데 거의 사용을 하지 않았습니다. 충전후 집에 보관만 해두는데 밧데리가 방전되어 나갈때마다 이용을 못하고 있습니다. 다른분들도 다 이런지 물어보고 싶습니다.
page.ForumTopicPage.replies-count.text
ตัวเลือก
Wearables

고객님께 불편을 드려 죄송합니다. 기기에 이상이 있는 경우 기술자가 기계에서 정확성과 명확성을 확인하도록 하십시오. 에서 편리한 지점을 찾을 수 있는 서비스 센터에 문의하는 것이 좋습니다. http://www.samsung.com/th/support/servicelocation

0 คำชม