ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

BudsPro,Buds2,Buds2Pro ปรับระดับเสียงด้วยการสัมผัสเอียร์บัดได้แต่ใช้งานคำสั่งอื่นด้วยการสัมผัสไม่ได้

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 04-14-2023 12:08 PM)
ตัวเลือก
Wearables

โปรดตรวจสอบตัวเลือกการตั้งค่า 'การควบคุมแบบสัมผัส' (ตั้งแต่ Buds2) หรือ 'บล็อกการสัมผัส' (Buds Pro) ในแอป Galaxy Wearable

หากการควบคุมแบบสัมผัสถูกปิดใช้งานหรือตัวเลือกการสัมผัสบางอย่างถูกปิดใช้งานในการตั้งค่า 'การควบคุมแบบสัมผัส' ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้งานได้

 

แม้ว่าการควบคุมแบบสัมผัสจะปิดใช้งาน แต่คุณก็สามารถปรับระดับเสียงผ่านคุณสมบัติ 'แตะสองครั้งที่ขอบเอียร์บัด' ในเมนู Lab

คุณลักษณะและการตั้งค่า "แตะสองครั้งที่ขอบเอียร์บัด" นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเลือก "ระบบควบคุมแบบสัมผัส" และทำงานแยกกัน

 

คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกการควบคุมแบบสัมผัสได้ในเมนูการตั้งค่า 'การควบคุมแบบสัมผัส' (ตั้งแต่ Buds2) หรือ 'ปิดกั้นการสัมผัส' (Buds Pro)

 

* ‘แตะสองครั้งที่ขอบเอียร์บัด’ : Galaxy Wearable > การตั้งค่าเอียร์บัด > ห้องทดลอง > แตะสองครั้งที่เอียร์บัดเอียร์บัด

* ‘การควบคุมแบบสัมผัส’ : Galaxy Wearable > การควบคุมแบบสัมผัส

 

TungjaiSupportAgent_0-1681448970166.png

 

page.ForumTopicPage.replies-count.text
radaaracadacaraac
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Wearables
Dsweaxqaraaxaradadadqdda
0 คำชม
radaaracadacaraac
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Wearables
Ddffsrwfaracarsfzfzrzzfzzfzfz
0 คำชม