ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

Galaxy Watch 4 Classic

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 09-08-2021 09:20 PM)
ParvezRahman
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Wearables
Big advertising about Blood Pressure & ECG is available in Galaxy Watch 4 Classic but it's not available. Thai Customer Care informed that waiting for Thai FDA permission. Is this right without working feature can advertising?  
page.ForumTopicPage.replies-count.text
ตัวเลือก
Wearables

Hello sir, for such features, please wait for publicity again. sorry for the inconvenience.

ParvezRahman
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Wearables
I had already galaxy watch, I replaced my watch only for this 2 features but now feeling sad. On the other hand samsung will not take back my product & compensate.
ArJerry
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Wearables
Is the feature enabled now for Thailand, I can't yet see it in the menu.