ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

Answering Upgraded UI 6.1 Navagation Bar Swipe Gesture Issue for Folds 3 + other

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 05-22-2024 08:17 PM)
84 ยอดวิว
dellan
Beginner Level 2
ตัวเลือก
Galaxy Z
Just upgraded to 6.1 on my Fold 3... and somehow the Navigation Bar Swipe gestures (both Front & Main Screens) see to be as follows....

 As Before... 

To Go BACK TO HOME SCREEN:: 
 You "Quick Swipe" from the Bottom Center of the screen up towards the Middle of the screen... 

Now this is where it gets tricky.... 

To GO BACK:: 
 You can "Quick Swipe" from EITHER the Right "SIDE" OR Left "SIDE" of the Screen towards the center of the screen... 

(NOTE: 2cm UP from the either LEFT OR RIGHT of the bottom corners... so you don't mistakenly launch your Google Assistant or other preferred which launches from the two Bottom corners) 

To Access OPEN/RECENT Apps::
 You "Long Swipe" from the bottom of the screen (looks like from any position Left/Right or Center) towards the center of the screen till you see the other open/recent apps come to view.... and then let go of your long swipe.... 

In Final ... My Thoughts and Comments...

 It takes a little getting used to it, from the old muscle memory .... 

which becons the question... 

Why not make either the Left or Right GO BACK Quick swipe (with the option to choose like in the past) as the one to Open Recent Apps Swipe... 
Hence working with and optimizing the old muscle memory we all have... and/also keeping the new setup to accomplish and accommodate the new Circle Search etc...
page.ForumTopicPage.replies-count.text