ยกเลิก
การแสดงผลลัพธ์สำหรับ 
ค้นหาแทนที่สำหรับ 
คุณหมายถึง: 

หัวข้อเดิม:

Got security patch update today, same symptom after update P610XXU2DUL9

(สร้างหัวข้อเมื่อ: 01-31-2022 06:33 PM)
81 ยอดวิว
Kaguya
Active Level 3
ตัวเลือก
Tablets
To Samsung community admin
I may keep posting my every updates in case you would use it or some higher developer will look down someday.

The latest four updates relate to security update. The same lagging returns; 
For example - opening 4 Apps; Facebook, Line, Samsung community and Instagram 
1. when slide screen to recent app, then touch to select the latest on top-left - got lagging
2. switching between Apps.

My lagging definition; it's like playing game and then FPS drop to < 29fps, and human can detect a low frame rate.

After rebooting, playstore will notify us to update some apps. I did it and reset all setting except factory reset. 
I may be more 50% to confirm that in order to have the performance back on every OEM update, it needs the factory reset.

My tweak on this tablet is to deactivate the background activity of all Apps which system let me do except Home UI.
page.ForumTopicPage.replies-count.text
ตัวเลือก
Tablets

Initially, I recommend you to try resetting the settings first. Return to all original factory settings. To access, go to Settings - General Management - Reset, select Reset and Reset Accessibility Settings. Then restart the device. (no data lost) and try again.

0 คำชม