cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy J

I just encounter a problem regarding opening my Wi-fi. When i turning it on it automatically turning off, is their someone experience it? View Post

Posted by      in  Galaxy J

How much po kaya yung aabutin kapag nagpapalit ako ng LCD ng Samsung J8? Nag-ask ako sa kakilala namin nasa 3k daw and original na raw yung screen na... View Post

Posted by      in  Galaxy J

Bakit po after ko mag update sa phone lage na lang namamatay ang battery kapag pipindutin ko na ang on.parang nabablack out? View Post