cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Support

Phone cooler sa shapee o lazada ayos ba?Kasi parang malapit na ako mapaso sa init ng phone ko lagi. View Post

Posted by      in  Support

I'm new to Modes and Routines but I like it a lot.  However, I'm trying to figure out a way to have a routine that only runs (at most) once... View Post

Posted by      in  Support

Syempre yung may bayad May app na may pang lifetime sa isang bayadan lang. View Post

Posted by      in  Support

Paano ba malalaman kung anong bansa gawa ang app?#Question #Playstore #Samsung View Post

Posted by      in  Support

Tinalo niya pa yung phone cooler app😁Ano? Edi yung sahig sa loob ng bahay lalo na pag umaga at gabi 🤣#PhoneCooler #Samsung #Sahig View Post