Community Activity

Filter
Filter:
Posted by      in  Galaxy A

haha baka abutin na ng bagong taon wala pa rin update other version ng A12 Nacho. wag na kaya umasa hahaha  View Post